Polityka Prywatności – Tabliczkaznamionowa.pl

Wstęp

Firma Graw Net Michał Fliszkiewicz, właściciel Tabliczkaznamionowa.pl, priorytetowo traktuje ochronę prywatności swoich klientów i użytkowników. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych wyjaśnia sposób, w jaki firma przetwarza i zabezpiecza dane osobowe, a także jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych na stronie Tabliczkaznamionowa.pl jest firma Graw Net Michał Fliszkiewicz, z siedzibą w Chynowie, przy adresie Bracice Drwalewskie 25a, 05-651 Chynów. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@graw.net.pl.

Cele Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe klientów i użytkowników są przetwarzane przez tabliczkaznamionowa.pl w celu umożliwienia świadczenia usług, obsługi zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz w celach marketingowych, takich jak informowanie o nowych produktach i usługach.

Rodzaje Przetwarzanych Danych Osobowych

Tabliczkaznamionowa.pl przetwarza dane osobowe swoich klientów i użytkowników, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące zamówień i płatności.

Podstawy Prawne Przetwarzania Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), oraz na podstawie zgody udzielonej przez klienta lub użytkownika.

Okres Przechowywania Danych Osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ochrona Danych Osobowych

Tabliczka znamionowa.pl podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Prawa Klientów i Użytkowników

Klienci i użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania danych. Przysługuje im również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki ochrony danych osobowych lub realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych, tj. Graw Net Michał Fliszkiewicz, pod adresem: Bracice Drwalewskie 25 A, 05-651 Chynów, NIP 5090009213, e-mail: biuro@graw.net.pl.